WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Informacja o dopłatach

Informacja dla mieszkańców o dopłatach

Na podstawie Uchwały NR III/17/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. "w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r." na terenie Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Turawa ustala się dopłaty w wysokości 2,30 zł netto dla grup tarfowych S-1, S-1a, S-3, S-5.

Uchwała NR III/17/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg