WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Wolny wakat na stanowisko: technolog - konserwator oczyszczalni ścieków

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym ul. 1-go Maja 5, 46-045 Kotórz Mały ogłasza nabór na stanowisko pracy –

 

„Technolog - konserwator oczyszczalni ścieków”

 

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne:

a) Wykształcenie średnie, wyższe kierunkowe lub podyplomowe: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, oczyszczanie ścieków, chemia, automatyka lub pokrewne.

b) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

c) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Dodatkowe:

a) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych oraz urządzeń laboratoryjnych,

b) prawo jazdy kat. B,

c) wiedza z zakresu technologii i analityki oczyszczalni ścieków,

d) znajomość systemów automatyki stosowanych na oczyszczalniach ścieków,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) dyspozycyjność.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Nadzór nad technologią funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

2. Obsługa kraty, piaskowników, poletka ociekowego, komór osadu, prasy osadu, i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania oczyszczalni ścieków.

3. Wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków.

4. Prowadzenie ewidencji ścieków surowych, oczyszczonych i dowożonych.

5. Prowadzenie ewidencji pracy oczyszczalni.

6. Pobieranie prób, wykonanie badań i analiz ścieków (azot og., fosfor og., ChZT, pH, tlen).

7. Obsługa monitoringu sieci i obiektów wod.-kan., analiza pozyskiwanych danych.

8. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania oczyszczalni ścieków oraz monitoringu sieci wod.-kan. oraz innych obiektów.

9. Utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni ścieków.

10. Wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków.

11. Praca w systemie 3 – zmianowym.

 

III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. List motywacyjny

2. Życiorys – (CV)

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście
w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem e-mali: sekretariat@wik.turawa.pl w tytule wiadomości prosimy o wpisanie „PRACA – TECHNOLOG”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg