WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Informacja 2

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK !!!

 

Wiele osób korzystających z kanalizacji sanitarnej często myli sedes, studzienkę kanalizacyjną z koszem czy zsypem na śmieci. Instalacja kanalizacji sanitarnej służy natomiast do przyjmowania wyłącznie ścieków sanitarnych i papieru toaletowego
z naszych domów.

Tymczasem często spotykamy się z istnym śmietnikiem w naszych systemach kanalizacyjnych. Znajdowane są artykuły higieniczne (tj. duże ilości patyczków do uszu, podpaski, prezerwatywy) oraz resztki żywności, nakrętki od butelek, włosy, sierść psów, czasami można znaleźć również części garderoby czy piłki plażowe.

Takie niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Pamiętać należy, że usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym cenę metra sześciennego ścieków.

CZEGO NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO KANALIZACJI SANITARNEJ:

  • patyczków higienicznych, wacików kosmetycznych, podpasek, tamponów, włosów, nawilżanych chusteczek, pieluch, pampersów, prezerwatyw, korki, butelki,

  • materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby,

  • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów,

  • < >, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej (ryzyko zakażenia np. wirusem HIV, żółtaczką),

    niedopałków papierosów, lekarstw, farb, benzyny lub oleju napędowego oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, wpuszczanie innych chemikaliów może okazać się szkodliwe dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki na oczyszczalni,

  • materiałów budowlanych, np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

  • tłuszczów i olejów (tężejąc w przewodach kanalizacyjnych zmniejszają ich średnice), resztek jedzenia, kości, zmielonej kawy.

 

Niewłaściwe korzystanie z sanitariatów najczęściej prowadzi do zapychania nie tylko sedesu czy instalacji wewnętrznej w budynkach, ale również zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej. Może to doprowadzić do cofnięcia się ścieków a w konsekwencji zalania piwnic, mieszkań, ulic i stać się przyczyną dużych strat materialnych, uciążliwości dla mieszkańców, a także szkód w środowisku. 

PROSIMY BY DLA NASZEGO WSPÓLNEGO DOBRA WŁAŚCIWIE KORZYSTAĆ Z KANALIZACJI

 

Co zrobić w przypadku awarii??? Czytaj...

Podczas eksploatacji przepompowni przydomowej pamiętaj!!! Czytaj...

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg