WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Informacja 5

INFORMACJA

Spółka WIK Turawa ponownie informuje, że w poniedziałek 21.09.2015 zostało stwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu przekroczenie bakterii grupy coli w pobranych 18.09.2015 r. próbkach wody z sieci zasilanej przez ujęcie wody w Kadłubie Turawskim.

Podjęte zostały natychmiastowe działania polegające na dezynfekcji rozprowadzanej po sieci wody oraz płukaniu sieci.

We wtorek 22.09.2015 r. zlecono badania próbek wody pobranej bezpośrednio z ujęcia wody oraz w miejscowościach Ligota Turawska, Zakrzów Turawski i Bierdzany.

Otrzymane w dniu dzisiejszym wyniki badań, nie wykazały występowania bakterii w próbkach pochodzących z ujęcia wody oraz Ligoty Turawskiej. Stwierdzono  po 1 jednostce bakterii grupy coli w próbkach pobranych w Zakrzowie Turawskim i Bierdzanach.

Obecnie prowadzone są płukania sieci oraz dalsza dezynfekcja rozprowadzanej wody.

Kolejne próbki wody z Rzędowa, Zakrzowa Turawskiego i Bierdzan zostały pobrane do badań w dniu dzisiejszym (25.09.2015 r.).

Do czasu uzyskania pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu należy każdorazowo przegotować wodę przeznaczoną do bezpośredniego spożycia.

Wyniki badań wody z dnia 22.09.2015 r.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg