WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Informacja 6

INFORMACJA

Drodzy Mieszkańcy,
Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że badania laboratoryjne wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Kadłubie Turawskim, Zakrzowie Turawskim, Ligocie Turawskiej, Bierdzanach oraz Rzędowie pod względem mikrobiologicznym spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., Nr 61, poz. 417 ze  zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena bieżącej jakości wody

 

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg