WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Ogłoszenie 10

Niniejszym informujemy, że w dniu 02.06.2016r. przeprowadzone zostały badania wody na ujęciu lokalnym, zlokalizowanym na Północnej Stronie Jeziora Turawskiego przez Wodociągi I Kanalizację w Opolu. Wyniki te są pozytywne, jednakże do czasu uzyskania decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu obowiązuje poprzedni komunikat. Wyniki badań zamieszczono poniżej.

Sprawozdanie z badań wody - hydroforownia Jezioro Duże (02.06.2016)

Zarząd WIK Turawa Sp. z o.o.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg