WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Ogłoszenie 14

OGŁOSZENIE

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa ogłasza, iż w dniu 25 Listopada 2016 r. Rada Gminy w Turawie Uchwałą nr XXI/128/2016 z dnia 25.11.2016 r. zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz Uchwałą nr XXI/130/2016 z dnia 25.11.2016 r. została zatwierdzona dopłata do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

         1. Uchwała nr XXI/128/2016 z dnia 25.11.2016r Rady Gminy w Turawie

         2. Uchwała nr XXI/130/2016 z dnia 25.11.2016r Rady Gminy w Turawie

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg