WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

n1.jpeg

"Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie (...), a jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość." ~A. Kępiński

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani mgr Haliny Buchert-Gwiazda, Członka Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa. Pani mgr Halina Buchert-Gwiazda była zaangażowanym w sprawy Spółki od początku jej istnienia.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa.

 

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg