WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Komunikat 1

KOMUNIKAT!!!

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że na podstawie wyników badanych próbek wody w dniu 31.05.2017r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu stwierdziła przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. Próbki pobierane były w trzech miejscach kontrolnych:

  • SUW Marszałki - 4 jtk/100ml - bakterie grupy coli
  • Gimnazjum Turawa - 1 jtk/100ml - bakterie grupy coli
  • Apteka Osowiec - 0 jtk/100ml

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie przez konsumentów, następujących wskazówek:

  • Wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu - powinna wrzeć 2-3 minuty  w otwartym naczyniu.
  • Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych.
  • Woda jedynie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz podawana zwierzętom.

Komunikat obejmuje wszystkie miejscowości zasilane z SUW Marszałki tj. Marszałki, Turawa, Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Osowiec, Węgry, Trzęsina, Jezioro Średnie.

W dniach 31.05.2017 - 03.06.2017r. do sieci wodociągowej podawany będzie środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu. Może on spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Informacja jest ważna do wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 31.05.2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi dotyczący wodociągu publicznego Turawa

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg