WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Komunikat 2

KOMUNIKAT

Niniejszym informujemy, że w dniu 01.06.2017r. przeprowadzone zostały badania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Marszałkach, studni nr 5a, studni nr 4 oraz w Publicznym Gimnazjum w Turawie przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Wyniki te są pozytywne - badania nie wykazały obecności żadnych bakterii z grupy coli, jednakże do czasu uzyskania decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu obowiązuje poprzedni komunikat. Wyniki badań zamieszczono poniżej.

Sprawozdanie z badań wody - SUM Marszałki (01.06.2017)

Zarząd WIK Turawa Sp. z o.o.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg