WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Komunikat 3

KOMUNIKAT

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że badania laboratoryjne wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Turawie, zaopatrującego miejscowości: Marszałki, Turawa, Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Osowiec, Węgry, Trzęsina, Jezioro Średnie, jest przydatna do spożycia pod kątem bakteriologicznym i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2015r. poz 1989).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg