WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Ogłoszenie 18

OGŁOSZENIE

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa ogłasza, że w dniu 6 Listopada 2017 r. Rada Gminy w Turawie Uchwałą nr XXX/174/17 przedłużyła obowiązującą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Uchwała nr XXX/174/17 Rady Gminy Turawa z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Uchwała nr XXXI/182/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg