WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Ogłoszenie 20

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że Decyzją nr GL.RET.070.7.86.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2018r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Turawa na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 29 czerwca 2018r.

Taryfa obowiązująca od 29.06.2018r. do 28.06.2021r.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Uchwała nr XXXVI/212/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla obiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg