WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Ogłoszenie 26

OGŁOSZENIE

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa ogłasza, iż w dniu 9 Listopada 2018 r. Rada Gminy w Turawie Uchwałą nr XXXIX/229/18 z dnia 9 listopada 2018 r. zatwierdziła dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Uchwała nr XXXIX/229/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla obiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg