WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Informacja 14

Informacja

W związku z pierwszymi potwierdzonymi przypadkami koronawirusa w Polsce Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że do podstawowych zasadach zapobiegawczych należy:

  • częste mycie rąk,
  • stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu,
  • zachowanie bezpiecznej odległości od osoby, która kicha i kaszle,
  • unikanie dotykania oczu i ust.

Koronawirus-1-753x1024.jpeg

jak prawidłowo myć ręce.jpeg

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg