WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Wydarzenia i aktualności

 • Informacja 8

  Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

  Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0˚C, należy:

  1. Uzupełnić powybijane szyby, uszczelnić drzwi i okna,
  2. Ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu, za pomocą otuliny poliuretanowej, styropianu, wełny mineralnej itp.,
  3. Usunąć wodę ze studzienek oraz ocieplić wodomierze i przykrywy włazowe materiałami izolacyjnymi,
  4. Podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny,
  5. Odwodnić i zamknąć zawory letnich przewodów wodociągowych.

  Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne.

  Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Pamiętaj jednak, że nie wolno rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem itp.

  Dlatego apelujemy do wszystkich, a szczególnie do tych, u których przyłącze zamarzło w ostatnich zimach, o podjęcie kroków, aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości!

  W przypadku zauważonych nieszczelności sieci wodociągowej prosimy o zgłaszanie ich na jeden z niżej podanych numerów:

  • od 7:00 do 15:00

  (77) 44 04 444

  • od 15:00 do 7:00

  781 204 442

  (77) 44 04 444

  Data publikacji: 15-11-2016 13:11
 • Ogłoszenie 26

  OGŁOSZENIE

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa ogłasza, iż w dniu 9 Listopada 2018 r. Rada Gminy w Turawie Uchwałą nr XXXIX/229/18 z dnia 9 listopada 2018 r. zatwierdziła dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r..

  Uchwała nr XXXIX/229/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla obiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

  Data publikacji: 27-11-2018 13:25
 • Ogłoszenie 23

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że z dniem 01.10.2018.r Kasa Spółki WIK Turawa zostaje zlikwidowana. Obsługę kasową Spółki prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Łubnianach oraz Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie. Wpłaty za usługi wodno-kanalizacyjne we wszystkich placówkach BS Łubniany oraz w BS "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie będą wolne od prowizji i opłat.

  Wykaz placówek i godzin otwarcia BS na terenie Gminy Turawa:

  • Oddział BS w Łubnianach; 46-046 Kadłub Turawski, ul. Główna 24: 
   • Poniedziałek: Nieczynne
   • Wtorek: 7:45-15:00
   • Środa: Nieczynne
   • Czwartek: 7:45-15:00
   • Piątek: 7:45-15:00
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • Oddział BS w Łubnianach; 46-023 Osowiec, ul. Oleska 5: 
   • Poniedziałek: Nieczynne
   • Wtorek: 7:45-15:00
   • Środa: Nieczynne
   • Czwartek: 7:45-15:00
   • Piątek: 7:45-15:00
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • Oddział BS w Łubnianach; 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c: 
   • Poniedziałek: 8:15-15:30
   • Wtorek: 7:30-14:45
   • Środa: 7:30-14:45
   • Czwartek: 7:30-14:45
   • Piątek: 7:30-14:45
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • BS "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie; 46-045 Turawa, ul. Ogrodowa 3: 
   • Poniedziałek: 8:00-15:15
   • Wtorek: 8:00-15:15
   • Środa: 8:00-15:15
   • Czwartek: 8:00-15:15
   • Piątek: 8:00-15:15
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  Data publikacji: 26-09-2018 10:11
 • Ogłoszenie 20

  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że Decyzją nr GL.RET.070.7.86.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2018r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Turawa na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 29 czerwca 2018r.

  Taryfa obowiązująca od 29.06.2018r. do 28.06.2021r.

  Taryfowe grupy odbiorców usług

  Uchwała nr XXXVI/212/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla obiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

  Data publikacji: 21-06-2018 10:23
Zobacz wszystkie

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg