WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Na podstawie Uchwały NR II/5/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. "w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r." na terenie Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Turawa obowiązywać będą następujące grupy taryfowe:

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg