WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Aktualności

 • Brak wody 102

  UWAGA!

  WiK Turawa Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.01.2020r. od godz. 09:00 do godz. 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

  • Węgry:
   • ul. Młyńska,
   • ul. Opolska od nr 8 do nr 51,
   • ul. Szkolna,
   • ul. Średnia.

  Przerwa w dostawie wody spowodowana jest prowadzonymi pracami remontowymi.

  Za utrudnienia przepraszamy

  Zarząd WiK Turawa Sp. z o.o.

  Data publikacji: 16-01-2020 08:48
 • Ogłoszenie 31

  OGŁOSZENIE

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa ogłasza, iż w dniu 28 listopada 2019 r. Rada Gminy w Turawie Uchwałą nr XIV/64/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zatwierdziła dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r..

  Uchwała nr XIV/64/19 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

  Data publikacji: 07-01-2020 11:31
 • Informacja 13

  Szanuj wodę.jpeg

  Data publikacji: 10-10-2019 08:02
 • Informacja 12

  Kanalizacja to nie śmietnik.jpeg

  Data publikacji: 10-10-2019 07:39
 • Informacja 8

  Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

  Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0˚C, należy:

  1. Uzupełnić powybijane szyby, uszczelnić drzwi i okna,
  2. Ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu, za pomocą otuliny poliuretanowej, styropianu, wełny mineralnej itp.,
  3. Usunąć wodę ze studzienek oraz ocieplić wodomierze i przykrywy włazowe materiałami izolacyjnymi,
  4. Podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny,
  5. Odwodnić i zamknąć zawory letnich przewodów wodociągowych.

  Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne.

  Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Pamiętaj jednak, że nie wolno rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem itp.

  Dlatego apelujemy do wszystkich, a szczególnie do tych, u których przyłącze zamarzło w ostatnich zimach, o podjęcie kroków, aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości!

  W przypadku zauważonych nieszczelności sieci wodociągowej prosimy o zgłaszanie ich na jeden z niżej podanych numerów:

  • od 7:00 do 15:00

  (77) 44 04 444

  • od 15:00 do 7:00

  781 204 442

  (77) 44 04 444

  Data publikacji: 15-11-2016 13:11
 • Ogłoszenie 23

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że z dniem 01.10.2018.r Kasa Spółki WIK Turawa zostaje zlikwidowana. Obsługę kasową Spółki prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Łubnianach oraz Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie. Wpłaty za usługi wodno-kanalizacyjne we wszystkich placówkach BS Łubniany oraz w BS "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie będą wolne od prowizji i opłat.

  Wykaz placówek i godzin otwarcia BS na terenie Gminy Turawa:

  • Oddział BS w Łubnianach; 46-046 Kadłub Turawski, ul. Główna 24: 
   • Poniedziałek: Nieczynne
   • Wtorek: 7:45-15:00
   • Środa: Nieczynne
   • Czwartek: 7:45-15:00
   • Piątek: 7:45-15:00
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • Oddział BS w Łubnianach; 46-023 Osowiec, ul. Oleska 5: 
   • Poniedziałek: Nieczynne
   • Wtorek: 7:45-15:00
   • Środa: Nieczynne
   • Czwartek: 7:45-15:00
   • Piątek: 7:45-15:00
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • Oddział BS w Łubnianach; 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c: 
   • Poniedziałek: 8:15-15:30
   • Wtorek: 7:30-14:45
   • Środa: 7:30-14:45
   • Czwartek: 7:30-14:45
   • Piątek: 7:30-14:45
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • BS "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie; 46-045 Turawa, ul. Ogrodowa 3: 
   • Poniedziałek: 8:00-15:15
   • Wtorek: 8:00-15:15
   • Środa: 8:00-15:15
   • Czwartek: 8:00-15:15
   • Piątek: 8:00-15:15
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  Data publikacji: 26-09-2018 10:11
 • Ogłoszenie 20

  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że Decyzją nr GL.RET.070.7.86.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2018r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Turawa na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 29 czerwca 2018r.

  Taryfa obowiązująca od 29.06.2018r. do 28.06.2021r.

  Taryfowe grupy odbiorców usług

  Uchwała nr XXXVI/212/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla obiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

  Data publikacji: 21-06-2018 10:23
 • Informacja 11

  Szanowni Państwo,

  Od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informuję, że:

  Państwa Administratorem Danych Osobowych (dalej Administratorem) jest Spółka:

  Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000307671, NIP 991-042-23-52, kapitał zakładowy: 31 784 000, 00 zł.

  Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

  Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1).

  Odbiorcą danych będą: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43, 46-045 Turawa. Dane mogą być przekazywane gminie, posiadającej 100% udziałów Spółki, tj. Gminie Turawa. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

  Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.).

  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

  Data publikacji: 24-05-2018 09:55
 • eBOK 2

  OGŁOSZENIE

  Szanowni Klienci,

                  W związku z wdrożeniem nowego systemu rozliczeniowego w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa, informujemy dotychczasowych klientów systemu eBOK, że z dniem  1 stycznia 2017 ulega zmianie dostęp do elektronicznego biura obsługi klienta.

  Nowa wersja systemu eBOK jest dostępna w zakładce „eBOK - logowanie (nowa wersja)”

  Wszystkie historyczne dane dotyczące lat wcześniejszych (stan na 31 grudnia 2016r.) będą dostępne do dnia 28 lutego 2017 w starej wersji systemu eBOK w zakładce „eBOK - logowanie (stara wersja)”.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 77-440-4444.

  Data publikacji: 25-01-2017 13:14
 • POIIŚ 2014-2020 1

  logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

   

  UE_FS_rgb-1.jpg

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że w dniu 30 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

   ,,Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”

  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Planowany koszt projektu wynosi  1 335 684,53 PLN

  Wysokość dofinansowania wynosi 923 034,02 PLN

  Data publikacji: 05-10-2016 12:16
Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg