WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Aktualności

 • Komunikat 5

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

  Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO) do chwili obecnej nie ma dowodów na to, że wirus COVID-19 może być przenoszony przez systemy wodociągowe (raport WHO).

  Woda dostarczana mieszkańcom Gminy Turawa spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Data publikacji: 27-03-2020 08:49
 • Komunikat 4

  KOMUNIKAT

  Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym prace związane z:

  - wymianą wodomierzy i zaworów przy wodomierzach,

  - dokonywaniem odbiorów technicznych,

  - wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - wykonywaniem wszelkich włączeń do sieci oraz montażem nowych wodomierzy i pomp w przydomowych przepompowniach ścieków,

  zostają wstrzymane do odwołania, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych – dużych wycieków wody, które usuwane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

  Okres oczekiwania na warunki techniczne oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności weryfikacji planów w terenie.

  Powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz odbioru ścieków.

  Wszelkie awarie usuwane będą na bieżąco.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Data publikacji: 27-03-2020 08:43
 • Informacja 15

  INFORMACJA

  Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że z uwagi na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Biuro Obsługi Klienta w siedzibie Spółki będzie nieczynne od 12.03.2020 r. do odwołania. Pracownicy Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie (77-440-44-44, 77-402-70-89), bądź mailowo (sekretariat@wik.turawa.pl).

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Data publikacji: 12-03-2020 08:09
 • Informacja 14

  Informacja

  W związku z pierwszymi potwierdzonymi przypadkami koronawirusa w Polsce Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że do podstawowych zasadach zapobiegawczych należy:

  • częste mycie rąk,
  • stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu,
  • zachowanie bezpiecznej odległości od osoby, która kicha i kaszle,
  • unikanie dotykania oczu i ust.

  Koronawirus-1-753x1024.jpeg

  jak prawidłowo myć ręce.jpeg

  Data publikacji: 10-03-2020 09:34
 • Ogłoszenie 31

  OGŁOSZENIE

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa ogłasza, iż w dniu 28 listopada 2019 r. Rada Gminy w Turawie Uchwałą nr XIV/64/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zatwierdziła dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r..

  Uchwała nr XIV/64/19 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

  Data publikacji: 07-01-2020 11:31
 • Informacja 13

  Szanuj wodę.jpeg

  Data publikacji: 10-10-2019 08:02
 • Informacja 12

  Kanalizacja to nie śmietnik.jpeg

  Data publikacji: 10-10-2019 07:39
 • Informacja 8

  Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

  Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0˚C, należy:

  1. Uzupełnić powybijane szyby, uszczelnić drzwi i okna,
  2. Ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu, za pomocą otuliny poliuretanowej, styropianu, wełny mineralnej itp.,
  3. Usunąć wodę ze studzienek oraz ocieplić wodomierze i przykrywy włazowe materiałami izolacyjnymi,
  4. Podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny,
  5. Odwodnić i zamknąć zawory letnich przewodów wodociągowych.

  Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne.

  Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Pamiętaj jednak, że nie wolno rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem itp.

  Dlatego apelujemy do wszystkich, a szczególnie do tych, u których przyłącze zamarzło w ostatnich zimach, o podjęcie kroków, aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości!

  W przypadku zauważonych nieszczelności sieci wodociągowej prosimy o zgłaszanie ich na jeden z niżej podanych numerów:

  • od 7:00 do 15:00

  (77) 44 04 444

  • od 15:00 do 7:00

  781 204 442

  (77) 44 04 444

  Data publikacji: 15-11-2016 13:11
 • Ogłoszenie 23

  OGŁOSZENIE

  Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że z dniem 01.10.2018.r Kasa Spółki WIK Turawa zostaje zlikwidowana. Obsługę kasową Spółki prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Łubnianach oraz Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie. Wpłaty za usługi wodno-kanalizacyjne we wszystkich placówkach BS Łubniany oraz w BS "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie będą wolne od prowizji i opłat.

  Wykaz placówek i godzin otwarcia BS na terenie Gminy Turawa:

  • Oddział BS w Łubnianach; 46-046 Kadłub Turawski, ul. Główna 24: 
   • Poniedziałek: Nieczynne
   • Wtorek: 7:45-15:00
   • Środa: Nieczynne
   • Czwartek: 7:45-15:00
   • Piątek: 7:45-15:00
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • Oddział BS w Łubnianach; 46-023 Osowiec, ul. Oleska 5: 
   • Poniedziałek: Nieczynne
   • Wtorek: 7:45-15:00
   • Środa: Nieczynne
   • Czwartek: 7:45-15:00
   • Piątek: 7:45-15:00
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • Oddział BS w Łubnianach; 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c: 
   • Poniedziałek: 8:15-15:30
   • Wtorek: 7:30-14:45
   • Środa: 7:30-14:45
   • Czwartek: 7:30-14:45
   • Piątek: 7:30-14:45
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  • BS "Bank Rolników" w Opolu - Ekspozytura w Turawie; 46-045 Turawa, ul. Ogrodowa 3: 
   • Poniedziałek: 8:00-15:15
   • Wtorek: 8:00-15:15
   • Środa: 8:00-15:15
   • Czwartek: 8:00-15:15
   • Piątek: 8:00-15:15
   • Sobota: Nieczynne
   • Niedziela: Nieczynne
  Data publikacji: 26-09-2018 10:11
 • Ogłoszenie 20

  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że Decyzją nr GL.RET.070.7.86.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2018r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Turawa na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 29 czerwca 2018r.

  Taryfa obowiązująca od 29.06.2018r. do 28.06.2021r.

  Taryfowe grupy odbiorców usług

  Uchwała nr XXXVI/212/18 Rady Gminy Turawa z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla obiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

  Data publikacji: 21-06-2018 10:23
Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg