WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Jednostka Realizująca Pojekt

 W związku z zakończeniem projektu ,,Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski”  Jednostka Realizująca Projekt zakończyła swoje działanie z dniem 31 marca 2013.

Realizacja każdego projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności, związana jest z utworzeniem specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna 
za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie prawno – 
organizacyjnej, finansowej oraz technicznej. Taką rolę pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP),
która czuwa nad całością prac prowadzonych w ramach realizacji projektu „Poprawa gospodarki
ściekowej na terenie aglomeracji Turawa –Trias Opolski”.  

Jednostka realizująca Projekt to zespół, w skład którego wchodzą:

 

• Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

• Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

• Specjaliści ds. Technicznych

• Specjalista ds. Promocji i Monitoringu

• Pracownik Działu Organizacyjnego

 

Zespół wybrał sobie na maskotkę projektu kropelkę, która będzie mu towarzyszyła na każdym
etapie realizacji projektu, będzie nośnikiem informacji oraz  komunikacji z otoczeniem.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg