WIK Turawa Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków.jpeg Siedziba WIK Turawa Sp. z o.o..jpeg SUW Kadłub Turawski.jpeg SUW Marszałki.jpeg System odczytu radiowego.jpeg

Nasz projekt

Zakończenie Projektu

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że w dniu 28.12.2012 podpisany został ostatni protokół odbioru robót wykonywanych w ramach projektu ,,Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias opolski”.

W ramach inwestycji składającej się z 3 kontraktów budowlanych wybudowano:

- 129046,15 m sieci kanalizacji sanitarnej,

- 33 sieciowe przepompownie ścieków,

- 4 tłocznie ścieków,

- 1210 przydomowych przepompowni ścieków,

- 508 przykanalików umożliwiających podłączenie grawitacyjne

 

Zakończenie Kontraktu IV

W piątek, 28 grudnia 2012 r został podpisany protokół końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach Kontraktu IV.

Roboty wykonywane były przez firmę Hydro Marko Maria Pluta z siedzibą w Jarocinie.

W ramach Kontraktu IV firma wykonała:

- dyspozytornię,

- monitoring 3 stacji uzdatniania wody,

- monitoring 8 wcześniej istniejących i 39 nowo wybudowanych sieciowych przepompowni ścieków

- montaż 8 przepływomierzy,

- montaż 10 wodomierzy oraz stworzenie dynamicznego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej,

- inwentaryzację wcześniej istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej z naniesieniem uzbrojenia tych sieci,

Firma dostarczyła również zestaw do inspekcji kanałów ściekowych.

 

Zakończenie Kontraktu III

 

W środę, 19 grudnia 2012 r został podpisany protokół końcowego odbióru robót wykonywanych w ramach Kontraktu III.

Roboty wykonywane były przez firmę ZRUG Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W ramach Kontraktu III firma wykonała:

- 147 przydomowych przepompowni ścieków oraz 11763,25 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Rzędów,

- 145  przydomowych przepompowni ścieków oraz 11796,8 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Kadłub Turawski

- 149 przydomowych przepompowni ścieków oraz 12148,95 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Zakrzów Turawski

- 190 przydomowych przepompowni ścieków oraz 20159,45 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Ligota Turawska

- 214 przydomowych przepompowni ścieków oraz 16785,6 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Bierdzany

 

Zakończenie Kontraktu I

We wtorek, 7 sierpnia 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Kontraktu I – 
Budowa kanalizacji dla miejscowości Turawa – Marszałki oraz dla 
północnej części Jeziora Turawskiego. Kontrakt został zrealizowany w ramach projektu 
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Realizacja tego kontraktu przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej 
na obszarze aglomeracji Turawa, ochrony wód podziemnych oraz 
poprawy czystości lokalnych wód powierzchniowych. 
W ramach Kontraktu I wybudowano:

32,770 km sieci kanalizacji sanitarnej
255 przydomowych przepompowni ścieków
239 przykanaliki grawitacyjne
20 pompowni sieciowych 
1 tłocznię

W spotkaniu, którego gospodarzem była Prezes Zarządu WIK Turawa – 
Pani Danuta Wajs uczestniczyli między innymi przedstawiciele 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
Urzędu Gminy Turawa, Radni Gminy Turawa, przedstawiciele zarówno Wykonawcy – 
spółki POL-AQUA, jak i Tractebel Engineering nadzorującej przebieg inwestycji. 
Nie zabrakło również przedstawicieli mieszkańców z terenu objętego realizacją Kontraktu I. 
Obecni na spotkaniu goście gratulując Pani Prezes sprawnie przeprowadzonej inwestycji, 
życzyli również sukcesu podczas finalizacji pozostałych kontraktów.

208_Kontrakt I.jpeg

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Prezes WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas,

Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa,

Prezes WIK Turawa Danuta Wajs

 

Ostateczny aneks do umowy o dofinansowanie

aneks.jpeg

 

Zakończenie Kontraktu II 

We wtorek, 3 kwietnia 2012 odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Kontraktu II – 
Budowa kanalizacji dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora 
Turawskiego. 

Kontrakt został zrealizowany w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Turawa – Trias Opolski” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Realizacja tego kontraktu między innymi przyczyni się do uporządkowania 
gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa, ochrony wód podziemnych oraz 
poprawy czystości lokalnych wód powierzchniowych. W ramach Kontraktu II wybudowano:

•    około 24,5 km sieci kanalizacji sanitarnej,
•    110 przydomowych przepompowni ścieków,
•    269 przykanalików grawitacyjnych,
•    13 pompowni sieciowych,
•    1 tłocznię

W spotkaniu, którego gospodarzem była Prezes Zarządu WIK Turawa – Pani Danuta Wajs 
uczestniczyli między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu, Urzędu Gminy Turawa, Radni Gminy Turawa, przedstawiciele zarówno 
Wykonawcy – spółki POL-AQUA, jak i Tractebel Engineering nadzorującej przebieg inwestycji. 
Nie zabrakło również przedstawicieli mieszkańców z terenu objętego realizacją Kontraktu II. 
Obecni na spotkaniu goście gratulując Pani Prezes sprawnie przeprowadzonej inwestycji, 
życzyli również sukcesu podczas finalizacji pozostałych kontraktów.

209_kontrakt II 1.jpeg   209_Kontrakt II 2.jpeg

209_Kontrakt II 3.jpeg

 

Głównym zadaniem Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa 
– Trias Opolski”
 jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa,
ochrona wód podziemnych, będących głównym źródłem wody pitnej dla 1/3 mieszkańców
Opolszczyzny oraz  poprawa czystości wód powierzchniowych, czyli zlewni rzeki Mała Panew 
i Jeziora Turawskiego.

 

W ramach realizacji projektu na terenie aglomeracji Turawa planuje się budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w 7 miejscowościach gminy: Turawa Marszałki, Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub 
Turawski, Zakrzów Turawski oraz Rzędów, a także 2 obszary – Północny i Południowy brzeg Jeziora
Turawskiego.

 

Projekt będzie realizowany w przeciągu 3 lat jako 5 kontraktów, z czego 3 kontrakty to roboty budowlano
– montażowe, 1 kontrakt usługowy na realizację inwentaryzacji i monitoringu istniejącej infrastruktury

oraz 1 kontrakt usługowy na nadzór nad realizacją Projektu – Inżynier Kontraktu/ Inspektor nadzoru"

 

W ramach projektu wybudujemy

·         134 km sieci kanalizacji sanitarnej

·         33 przepompownie z zamontowanym system monitoringu

·         tłocznie

·         1236 przyłączy ciśnieniowych

·         627 przyłączy grawitacyjnych

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej, które wynosi 35 041 663 zł. stanowi  50% ogólnego
kosztu inwestycji kształtującej się na poziomie 70 693 388 zł. brutto.

Telefon alarmowy
od 7:00 do 15:00
77 440 44 44
77 402 70 89
77 421 28 44
od 15:00 do 7:00
781 204 442
77 421 28 44
Kalendarz
Newsletter

logotypy.jpeg